Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon
Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial Grinăuți

Mecatronică mașini și utilaje agricole

Perioada de studii

2 ani

Forma de invățământ

zi

Despre specialitate

Specialitatea: 714100-Mecatronică mașini și utilaje agricole

  Învăţământul dual este o formă alternativă de organizare a învățământului profesional tehnic, care presupune instruira în cadrul instituției noastre și al unui agent economic, cu utilizarea mijloacelor acestora în scopul obținerii de cunoștințe, deprinderi și competențe pentru calificări profesionale conform Cadrului Naţional al Calificărilor din Republica Moldova.

Învăţământul dual în cadrul programelor de formare profesională tehnică este organizat pentru deținătorii certificatului de studii gimnaziale/certificatului de studii liceale sau medii de cultură generală, cu durata de 1-2 ani, în funcţie de complexitatea meseriei/profesiei.

Timpul de instruire este partajat în raport de 20-30% din durata normativă a programului în instituția de învațamînt și 70-80% în cadrul agentului economic.

Examen de calificare la specialitatea 714100

  În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare aprobat de MECC al RM, ordinul nr.1127 din 23.07.2018, la data de 06 iunie 2023, în incinta Colegiului s-a desfășurat examenul de calificare la specialitatea 714100 Mecatronică, mașini și utilaje agricole, proba teoretică și proba practică, desfășurată în stațiunea didactico- experimentală a instituției.
Secvențe foto

Angajare

  • Tehnician mecatronică