Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon
Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial Grinăuți

Despre noi

Colegiul are un patrimoniu extins, care include unități de învățământ, laboratoare, unități de producție, diverse ateliere și depozite.

De-a lungul anilor de activitate:

151

elevi

16

apartamente

3652

m2 în total

   Colegiul Agroindustrial din Grinăuţi este o instituţie de învăţămînt mediu de specialitate de stat, care asigură pregătirea cadrelor pentru activitatea cu caracter aplicativ în domeniile agriculturii şi industriei alimentare. Colegiul a fost fondat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.316 din 1992 „Cu privire la reorganizarea Şcolii Tehnice Profesionale nr.29”, (s.Grinăuţi, r-nul Ocniţa) în Colegiul Agroinduistrial din Grinăuţi şi ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr.101 din 26 mai 1992.

   În temeiul hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1551 din 23 decembrie 2003 şi ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.52 din 16 martie 2004 Colegiul, ca instituţie de învăţămînt superior de scurtă durată, s-a reorganizat în instituţie de învăţămînt mediu de specialitate. Instituţia de învăţămînt este subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, care stabileşte relaţiile reciproce, determinate de actele normative în vigoare şi Statutul Colegiului.

   Colegiul dispune de două blocuri de studii cu două etaje cu o suprafaţă totală de 3652 m2. Clădirile aparţin patrimoniului statului şi sînt gestionate conform legislaţiei în vigoare. Blocurile sînt proiectate pentru activităţi didactice şi includ săli pentru studii, sală sportivă, bibliotecă cu sală de lectură, teren sportiv. Sala de sport are o suprafaţă de 130 m2, 2 vestiare şi o încăpere auxiliară ce corespunde cerinţelor procesului de instruire.

   Între blocurile de studii, este amplasat centrul cultural cu o sală pentru festivităţi şi o sală de dansuri. Cămine. Infrastructura Colegiului include două cămine, cu cinci etaje fiecare. Funcţionează numai căminul nr.2, cu o capacitate de 334 locuri, căminul nr.1 este conservat (capacitatea 227 locuri). În căminul nr.2 este amplasat punctul medical cu cele necesare pentru acordarea primului ajutor medical, la etajele I, II, III şi IV (parţial) se află spaţii pentru activităţi publice. Odăile de locuit sînt prevăzute pentru 2-4 locuri şi sînt dotate cu mobilierul necesar. În prezent locuiesc 151 elevi. La etajul I se află sala de agrement, televizor, 2 frigidere, punctul medical, baia şi 2 blocuri de locuit pentru oaspeţi. Etajele II şi III sunt amenajate cu săli pentru activităţi publice, bucătării, camere igienice. Colegiul este îndestulat cu apă potabilă de la sistemul autonom cu fîntînă arteziană şi castel de apă. Funcţionează reţeaua de canalizare. Încălzirea în blocul de studii şi cămin este centralizată de la cazangeria pe gaze naturale.

   Cantina. Suprafaţă de 528 m2, are o capacitate de 240 locuri, dispune de utilaj electric, frigidere, veselă, mese, scaune, ş.a. şi poate asigura cu hrană caldă elevii, de trei ori pe zi. Este instalat încălzitor pentru apă caldă şi funcţionează sistema de canalizare. Teren sportiv. Teren de fotbal cu dimensiunile 90 x 60 m, teren de volei – 2, cu dimensiuni conform standardului, pistă de alergări – 100 m şi pistă de alergări de 400 m.  Biblioteca este amplasată în blocul de studii Nr.2 şi are suprafaţa de 216 m2. Numărul de locuri în sala de lectură – 50; numărul total de volume – 63548 ex.; numărul de titluri – 10375; nr. de volume ce revin la un elev – 194,3; nr. de titluri la un elev – 31. Fondul de manuale: nr. total de manuale – 28067; nr. de titluri – 1306.

    Colegiul dispune de atelier didactic cu secţii:
  • Lăcătuşărie – mese cu menghină-18, maşină verticală de găurit-3, dispozitive pentru reparaţia mecanismelor de transmisie, scule (complete de chei-12, burghiuri-8, rigle metalice-10, foarfece de debitat metalul-2, bonfaiere-4, pile plate, rotunde, pătrate, triunghiulare-22; şlefuitor unghiular-1; maşină de rectificat -1, maşină de găurit manuală-1, complet de leviere-1, complet de tarozi-1, micrometru-4, şubler-6, etc.;
  • Forjare, maşină de găurit electrică-1, maşină cu piatră abrazivă-1, vatră pentru forjare, nicovală, dispozitive, scule, semifabricate (ciocane, dălţi plate, etc.);
  • Sudare – transformatoare de curent alternativ-2, transformatoare-redresoare-4, post de sudare cu flăcără de gaze-1, post de sudare electrică cu curent continuu-4, echipament pentru protecţie, dispozitive, scule pentru sudare, etc.;
  • Prelucrări mecanice – strung 16K-20, strung de frezat, strung de rabotat 7B-35, maşină de găurit 2A-135, complet de cuţite de strungire, şlefuitor unghiular-3, complet de leviere-2, complet de tarozi-2 complet de burghiuri-2, semifabricate, etc.;
  • Reparaţii de maşini – strung pentru reparaţia chiulaselor OПР-8433, pompe de injecţie de înaltă presiune КИ-921, complet de chei-4, şublere-4, micrometre-2, instalaţie pentru reparaţia echipamentului electric КИ-968, stand pentru debortarea anvelopelor, stand pentru reglarea injectoarelor КИ-3333, dispozitive, scule.
  • Specialitati – Colegiul Agroindustrial din Grinăuţi a fost acreditat în anul 2007, după care a fost eliberat certificatul de acreditare, Seria AC № 0141 la trei specialităţi: 71550 Mecanica agricolă; 72120 Tehnologia alimentației publice; 72140 Tehnologia produselor de origine animală.
 

   Certificatul s-a eliberat în conformitate cu Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului № 8.5.5 din 19 iulie 2007.  Lucrările practice şi de laborator la toate disciplinele sunt asigurate cu locuri de lucru. Dl Grosu Ion continuă să amenajeze laboratorul „Exploatarea, întreţinerea şi diagnosticarea tractoarelor şi automobilelor”, înzestrîndu-l cu fişe instructive, indicaţii metodice pentru îndeplinirea lucrărilor de curs şi de diplomă, utilaje şi dispozitive necesare pentru 19 locuri de lucru. A fost pus în funcţiune standul pentru reglarea injectoarelor KИ-3333 şi a echipamentului electric КИ-96, s-a reparat strungul de filetat 16K-20. Laboratorul de Fizică/Electrotehnică dispune de aproape 95% de materiale didactice pentru efectuarea lucrărilor practice şi de laborator. Datorită dotării adecvate a laboratorului de Control tehno-chimic conform programelor analitice, practica de instruire la anul III (grupele de tehnologi), s-a realizat în incinta Colegiului.

   În acest an de studiu, practica de instruire, tehnologică şi de diplomă, pentru grupa de mecanicieni – anul IV, s-a desfăţurat în cadrul Staţiunii didactico-metodice a Colegiului. La speciliatăţile tehnologice, practica tehnologică şi de diplomă se desfăşoară la întreprinderile din Republică, prin încheierea contractelor directe cu întreprinderile prelucrătoare de lapte şi carne – SA„Incomlac” – Bălţi; SRL„Lactalis-Alba” – Soroca; SA„Inlac” – Cupcini; secţia brînzeturi, Făleşti; „Promilk” – Floreşti; „Basarabia-Nord” –Bălţi; „Carmez” – Chişinău, unde elevii colegiului sunt solicitaţi şi angajaţi în cîmpul muncii.

   Biblioteca colegiului este centru de informare şi centru de sprijin al procesului instructiv-educativ. Se lucrează mult cu literatura de specialitate pentru elaborarea tezelor de curs şi de diplomă. În activităţile de masă, biblioteca promovează valorile spirituale şi culturale a neamului şi întregii omeniri. Activităţile şi manifestările culturale au fost redate prin: expoziţii la diferite teme, recitaluri de poezii, vernisaje, convorbiri, mese rotunde, ca exemplu: manifestări consacrate aniversărilor de 650 de ani a Statului Moldovenesc, 65 de ani a Victoriei asupra fascismului, jubilee a marilor poeţi M. Eminescu şi Gr. Vieru. Au fost omagiaţi D. Matcovschi, M. Sadoveanu, I. Hasdeu, N. Esinencu, L. Damian ş.a.

   Elevii s-au întrunit în dezbateri la conferinţa „Sfetnicii gîndurilor”, au discutat la masa rotundă cu genericul „ Arta dialogului”.  Condiţiile normale de instruire, muncă, trai şi odihnă a elevilor şi personalului didactic este un criteriu important ce influienţează asupra procesului educaţional. Cabinetele, laboratoarele şi atelierul didactic sunt înzestrate cu material didactic şi utilaj necesar. Colegiul dispune de o clădire cu 16 apartamente şi cîteva case de locuit. Unele din ele sunt aprovizionate cu apă potabilă şi canalizare. O parte din cadrele didactice locuiesc în satele vecine la o distanţă de 2-4 km. Cantină este asigurată cu apă rece şi caldă, canalizare, mobilier, plită de gaz şi veselă.