Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Bibliotecă

Zara Veronica
ȘEF BIBLIOTECĂ

Date de contact:
email: veronicazara20@gmail.com
telefon: (+373)67360727

Biblioteca noastră

   Biblioteca este o sursă sigură de informare pentru oricine și oricând. În cadrul activităţii căutăm noi forme şi metode de lucru cu cartea, care să corespundă cerinţelor educaţionale moderne.
   Fiecare instituţie de învăţământ deschisă se impune prin rolul său de a dezvolta şi menţine activitatea educaţională. Un factor important în procesul educaţional este şi activitatea bibliotecii în asigurarea elevilor şi profesorilor cu surse documentare pentru realizarea obiectivelor planurilor de studii.
   Alternativa sălii de lectură este biblioteca online, accesibilă pentru toţi doritorii de cunoştinţe şi carte, dotată cu manuale, cărți, metodologii și suporturi, vizând disciplinele de cultură generală, cât și cele de specialitate.
   Misiunea bibliotecii constă în asigurarea informaţională a procesului didactic şi de cercetare prin actualizarea continuă a colecţiilor, extinderea accesului la resursele electronice, diversificarea serviciilor, acordarea facilităţilor de informare şi lectură, formarea culturii informaţiei la utilizatori.
   Biblioteca din  Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinăuți este dotată cu calculatoare și acces la internet , unde fiecare elev are posibilitatea de a naviga în diverse site-uri,  înbogățindu-și astfel cunoștințele.

Accesați biblioteca online 
(educatieonline.md)

Serviciile oferite de bibliotecă includ:

  • Asistenţă în căutarea, găsirea şi utilizarea surselor de informare în sprijinul procesului didactic;
  • Împrumut la domiciliu;
  • Asistenţă informaţional- bibliografică şi de referinţă;
  • Iniţiere în cultura informaţională pentru elevii anului I-IV de studii;
  • Activităţi culturale şi de popularizare a cărţii.