Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon

Bibliotecă

Biblioteca noastră

   Biblioteca este o sursă sigură de informare pentru oricine și oricând. În cadrul activităţii căutăm noi forme şi metode de lucru cu cartea, care să corespundă cerinţelor educaţionale moderne.
   Fiecare instituţie de învăţământ deschisă se impune prin rolul său de a dezvolta şi menţine activitatea educaţională. Un factor important în procesul educaţional este şi activitatea bibliotecii în asigurarea elevilor şi profesorilor cu surse documentare pentru realizarea obiectivelor planurilor de studii.
   Alternativa sălii de lectură este biblioteca online, accesibilă pentru toţi doritorii de cunoştinţe şi carte, dotată cu manuale, cărți, metodologii și suporturi, vizând disciplinele de cultură generală, cât și cele de specialitate.
   Misiunea bibliotecii constă în asigurarea informaţională a procesului didactic şi de cercetare prin actualizarea continuă a colecţiilor, extinderea accesului la resursele electronice, diversificarea serviciilor, acordarea facilităţilor de informare şi lectură, formarea culturii informaţiei la utilizatori.
   Biblioteca din  Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinăuți este dotată cu calculatoare și acces la internet , unde fiecare elev are posibilitatea de a naviga în diverse site-uri,  înbogățindu-și astfel cunoștințele.

Serviciile oferite de bibliotecă includ:

  • Asistenţă în căutarea, găsirea şi utilizarea surselor de informare în sprijinul procesului didactic;
  • Împrumut la domiciliu;
  • Asistenţă informaţional- bibliografică şi de referinţă;
  • Iniţiere în cultura informaţională pentru elevii anului I-IV de studii;
  • Activităţi culturale şi de popularizare a cărţii.

ACTIVITATEA BIBLIOTECII

 Marți, 21 martie 2023, Ziua Internațională a Poeziei este sărbătorită an de an în sala de lectură a bibliotecii Colegiului printr-o expoziție și recital de poezie, care au încurajat diversitatea lingvistică, au readus tradiția recitalurilor poetice, promovând lectură, cititul poeziei.

 Grigore Vieru devine un exemplu de omenie, de cumsecădenie, de bunătate, de modestie.
Inima poetului s-a oprit, dar nu s-a stins. Ea rămâne să ardă cu înflăcărare prin versul lui de lacrimă și dor.
 Pe data de 13 februarie, în sala de lectură a bibliotecii Colegiului Agroindustrial ,,Gheorghe Răducan” din satul Grinăuți s-au adunat cei mai îndrăgostiți de opera viereană , ghidați de Dna Zara Veronica, pentru a-i pomeni numele curat, a-i închina puținul din ceea ce i se cuvine printr-un Medalion literar.
 

 Participanții, prin aptitudinile sale literare, ne-au convins că am avut marea fericire de a trăi într-un secol cu cel mai talentat bărbat al acestui neam, care este luat în ceruri, alături de Mihai Eminescu, care ne veghează în fiecare zi. Vieru rămâne a fi o călăuză și o sursă de inspirație pentru tinerii de azi.