Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Colegiul Agroindustrial din Grinăuţi este o instituţie de învăţămînt mediu de specialitate de stat, care asigură pregătirea cadrelor pentru activitatea cu caracter aplicativ în domeniile agriculturii şi industriei alimentare. Colegiul a fost fondat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.316 din 1992 „Cu privire la reorganizarea Şcolii Tehnice Profesionale nr.29”, (s.Grinăuţi, r-nul Ocniţa) în Colegiul Agroinduistrial din Grinăuţi şi ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr.101 din 26 mai 1992.