Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon

Misiunea CAIG

     Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” este o instituție care valorifică, prin intermediul unui demers didactic eficient modern,  potențialul aptitudinal al tuturor celor care au nevoie de educație, pentru a le oferi șanse egale și a le asigura dezvoltarea personală și profesională compatibile cu necesitățile comunității, cu cerințele standardelor europene de educație, pentru a se integra armonios pe piața muncii și în cadrul instituțiilor de învățământ superior.

Viziunea CAIG

     Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” își propune, în instruirea profesională în domeniile agricol și industrial:

   Să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării lor plenare în acumulare de cunoștințe, dezvoltarea și întărirea deprinderilor și competențelor, pentru a-și găsi locul într-o lume în schimbare;

   Să creeze oportunități pentru educația formală, non-formală și informală axată pe promovarea culturii naționale și a valorilor europene (toleranță, egalitate de gen, libertate, drepturile omului etc.), dezvoltarea abilităților (rezolvarea de probleme, gândire critică, managementul oamenilor, luarea deciziilor etc.);

   Să implementeze proiecte europene, parteneriate locale, naționale și internaționale pentru promovarea valorilor general-umane, asigurarea unui învățământ de calitate, progres personal, social, profesional, pentru a sprijini inovația educațională (mobilitate academică, incubator de afaceri, centru de consultanță ș.a.);

  Să se bazeze continuu pe cadre didactice competente, consacrate perpetuu în evoluția sa (profesionalism, performanță, colaborare, cooperare, responsabilitate, creativitate etc.) pentru a promova cultura calității instituției, pentru desfășurarea formării inițiale și continue pentru sector;

   Să ajusteze în continuu modern infrastructura instituției la cerințele actuale sau viitoare (creșterea numărului de laboratoare, ateliere, săli dotate etc.)