Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon
La data de 25.02.2023, în cadrul Proiectului „Adolescent informat – cetățean responsabilizat”, s-a organizat un atelier de lucru pentru elevi/e din instituțiile profesional tehnice, la care a participat și elevul nostru Iacobciuc Daniel, grupa TAP-3, care a revenit în Colegiu cu informații utile pentru toți tinerii studioși.

18 ianuarie a fost lansat Proiectul ,,Amprente Einștein"

La data de 18 ianuarie a fost lansat Proiectul ,,Amprente Einștein”, care se desfășoară în următoarele etape:
1. Etapa locală, perioada 25 – 31 ianuarie;
2. Jurizarea la etala locală se va desfășura în perioada 01 – 02 februarie.
Scopul concursulu:
Dezvoltarea interesului pentru studiul fizicii;
Dezvoltarea spiritului competițional printre elevii capabili de performanță și pregătirea lor pentru alte concursuri de nivel internațional.
De a oferi tuturor elevilor șanse egale de a participa la o pregătire de performanță în domeniul fizicii.
În urma jurizării la etapa locală invingători au devenit următorii elevi:
1. Romaniuc Olga– gr. TAP-2 – locul I;
2. Russu Iuliana– TAP-1 – locul II;
3. Voinescu Irina– TAP – 1 – locul III ;
3. Vengher Alexandru – MA- 2 – locul III.
Mențiune:
1. Botezatu Nicoleta – TAP – 1;
2. Golban Victoria – TAP – 1;
3. Rotari Victoria – TAP –1;
4. Pascari Deniza – TPOA- 1;
5. Simaniuc Timofei – TPOA- 1.
Felicitări dnului Airinii Vasile– profesor de fizică și învingătorilor la concurs.
Bravo! Mândri de voi!
Succese la etapa a II a concursului.

Promovarea învățământului profesional tehnic pentru o economie verde

 Instituția noastră, împreună cu agenții economici, au participat în cadrul proiectului „Promovarea învățământului profesional tehnic pentru o economie verde”, al cărui obiectiv general vizează consolidarea sistemului de învățământ profesional tehnic dual.
La specialitatea 714100 Mecatronică, mașini și utilaje agricole, Învățământ Dual, au fost înaintate 5 proiecte la concurs, dintre care 3 au fost câștigătoare:
1. ,,Creșterea productivității prelucrării solurilor”, SRL ,,INATOL-AGRO”, s. Gîrbova, r-nul Ocnița;
2. ,,Promovarea unui sector agricol inteligent prin utilizarea tehnicii agricole inovative”, Agro-Firma ,,Plaiul Bîrlădean” SRL, s. Bîrlădeni, r-nul Ocnița;
3. ,, Digitalizarea agriculturii”, SC ,,Bobul de Aur” SRL, s. Rediul-Mare, r-nul Ocnița.
La evenimentul ,,Rezutatele concursului de finanțare în cadrul proiectului de suport pentru companii și instituțiile de învățământ profesional tehnic” din data de 01.04.2022, au fost înmânate certificatele de finanțare ale agenților economici și certificatul de dotare cu echipamente și softuri educaționale pentru Colegiu.

Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră II” (REVOCC II)

   Sincere felicitări pentru Rotari Mihăiță  ,elev al grupei TAP-4,care a  participat  la Concursul ,,Cel mai bun plan de afaceri ,” organizat și desfățurat în cadrul  proiectului ,,Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră II” (REVOCC II), implementat de către CEDA, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cu suportul Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

  Mihăiță a participat cu planul de afaceri ,,Creșterea și îngrijirea  iepurilor ”,coordonatori : Voinescu Livia și Pascari Inga  .Premiul obținut este un grand în valoare de 1700 EUR.

  Bravo!!!! Mult susces și realizări frumoase în continuare.

Rolul matematicii şi contabilităţii în dezvoltarea profesională

  Colegiul Agroindustrial,,Gheorghe Răducan” din s. Grinăuţi, r-nul Ocniţa a fost gazda reprezentanţilor proiectului: ,,Rolul matematicii şi contabilităţii în dezvoltarea profesională.”
  Scopul priectului este de a familiariza elevii cu necesitatea studierii matematicii în şcoală şi colegiu, pentru ghidarea în carieră.
  A fost semnat un acord de colaborare şi s-au prezentat secveţe din lecţii şi ore practice cu aplicarea la modul concret a matematicii în diverse calcule, analize etc.
 Sunt prezentate secvenţe din cadrul vizitei.
   La 28.10.2021 s-a desfășurat Conferința națională on-line cu tema:,,Protecția mediului începe cu mine”, activitate organizată de către Centrul de Excelență în Construcții în cadrul proiectului ,,Promovarea Învățământului Profesional tehnic pentru o Economie Verde,”implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei și finanțat de către Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.
Iacobciuc Daniel –grupa Tap-2 a participat cu tema ,,Omul și natura- un întreg”, coordonator-Pascari Inga.
  Scopul: Dobândirea și promovarea la elevi a unei viziuni integre relativ de mediu în raport cu noile tendințe de dezvoltare a civilizației, de interacțiune a omului cu natura și consecințele acesteia, coinștientizându-se problemele de mediu și căile lor de soluționare, manifestându-se printr-un comportament responsabil față de menținerea calității lui.
  UE// ,,Implică-te pentru un viitor comun”.
Săptămăna precedentă, grație proiectului ,,Sporirea gradului de conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activități de protecție a mediului”, elevii Colegiului au primit diplome și cadouri pentru activitățile desfășurate. Mulțumim tuturor finanțatorilor din cadrul proiectului pentru sprijinul și susținerea acordată.
#EU4Moldova,#ImpreunăMaiPuternici,#Eu4CivilSocietyMD,#CSOAcționMoldova,#EpentruSocietateaCivilă,#DezvoltareRegională,@GIZMoldova,@European Union in the Republic of Moldova@procore.md@cosmed.moldova.
Previous
Next

  La data de 30 iunie 2021 Colegiul Agroindustrial ,, Gheorghe Răducan” din satul Grinăuți, r-ul Ocnița a participat la evenimentul de încheiere al proiectului ,,DevRAM” ,, Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, la institutul de Cercetări a culturilor de câmp” ,,Selecția” din Bălți.

Previous
Next
      Interesul pentru dezvoltarea abilităților precum: gândirea critică, competențile digitale, creativitatea, dar și pentru îmbunătățirea abilităților de comunicare interpersonală, și anume față de proiectul ,,Tekwill în fiecare școală”nu i-a lăsat indefirenți pe profesorii Colegiului Agroindustrial ,,Gheorghe Răducan” din satul Grinăuți, r-ul Ocnița.
      În cadrul programuliu colegii au aplicat chestionare. În rezultatul concursului colectivul Colegiului a benificiat de acest program.
Misiune proiectului ,,Tekwill în fiecare școală” este să pună în valoare capitalul uman al Republicii Moldova și să crească, pe termen lung, o generație de oameni care să creeze acasă, în Moldova, produse și servicii care să răspundă provocărilor social- economice naționale și globale.
   UE/Pe parcursul lunii Mai în instituție s-a organizat și desfășurat Concursul ,, Implică-te pentru un viitor comun”. Elevii cu o deosebită plăcere au participat la concursul de desene, creații literare, materiale video cu tematică ecologică. Lucrările au reflectat problemele depistate de elevi în cadrul activităților dintre om și mediu. În urma desfășurării acestor activități elevii au conștientizat, că trebuie să acorde o atenție deosebită sănătății mediului și a sănătății noastre. Acest concurs a contribuit la educarea elevilor în spiritul responsabilității față de natură și viață, la dezvoltarea gradului de conștiință și a simțului responsabilității elevilor față de mediu și problemele sale.
Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Sporirea gradului de conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activităţi de protecţie a mediului” în r-nul Rîșcani, r-nul Edineț și r-null Ocnița.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
#EU4Moldova, #ÎmpreunăMaiPuternici, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #UEpentruSocietateaCivilă, #DezvoltareRegionala, @GIZMoldova, @European Union in the Republic of Moldova@procore.md @casmed.moldova
   UE/Pe parcursul lunii mai în instituție s-a organizat și desfășurat Concursul ,, Implică-te pentru un viitor comun”.Elevii cu o deosebită plăcere au participat la concursul de desene, creații literare, materiale video cu tematică ecologică.Lucrările au reflectat problemele depistate de elevi în cadrul activităților dintre om și mediu. În urma desfășurării acestor activități elevii au conștientizat, că trebuie să acorde o atenție deosebită sănătății mediului și a sănătății noastre.Acest concurs a contribuit la educarea elevilor în spiritul responsabilității față de natură și viață, la dezvoltarea gradului de conștiință și a simțului responsabilității elevilor față de mediu și problemele sale.
Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Sporirea gradului de conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activităţi de protecţie a mediului” în r-nul Rîșcani, r-nul Edineț și r-null Ocnița.
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
#EU4Moldova, #ÎmpreunăMaiPuternici, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #UEpentruSocietateaCivilă, #DezvoltareRegionala, @GIZMoldova, @European Union in the Republic of Moldova@procore.md @casmed.moldova

  În perioada 02-03.06.2021 în incinta IP Colegiul Agroindustrial ,,Gheorghe Răducan” din s.Grinăuți, în cadrul proiectului Uniunii Europene DevRAM, a fost desfășurat Treningul de formare continuă cu tema: ,,Instruire privind elaborarea instrumentelor necesare activității secției de frormare continuă în Colegiu,” condus de formatorul dl Coceaș Sergiu.Pe parcursul a două zile administrația Colegiului, colectivul profesoral, metodistul, contabilii, secretarul au fost instruiți pentru a elabora documentele cu privire la formarea continuă a adulților, care are menirea de a reglementa și a dezvolta cadrul normativ privind educația adulților în context european, dezvoltarea mecanismelor de finanțare și facilitarea dezvoltării programelor de formare continuă a adulților pentru sporirea atractivității instituției și a doritorilor de a-și forma competențe profesionale, digitale, antreprenoriale, lingvistice solicitate de piața muncii.

Previous
Next
      UE // ,,Un mediu mai curat, un mediu mai protejat”
Săptămâna precedentă , grație proiectului „Sporirea gradului de conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activităţi de protecţie a mediului”, elevii împreună cu lucrătorii auxiliari au lucrat pe echipe la montarea băncilor și lăzilor de gunoi pe teritoriul instituției , care vor crea un aspect estetic în zonele verzi de agrement. Activităţile deja desfășurate și cele propuse pe viitor valorizează creativitatea, imaginaţia, spiritul de echipă, oferind elevilor oportunitatea de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi în comunitate, de a oferi soluţii viabile pentru păstrarea unui mediu de viaţă optim.
   Pentru sprijinul și susținerea acordată aducem sincere mulțumiri tuturor finanțatorilor din cadrul Programului de granturi locale care este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
#EU4Moldova, #ÎmpreunăMaiPuternici, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #UEpentruSocietateaCivilă, #DezvoltareRegionala, @GIZMoldova, @European Union in the Republic of Moldova@procore.md @casmed.moldova
Previous
Next
   Profesoara Alaiba Victoria, a participat la Cursul de instruire ,,Protecția mediului, schimbări climatice, aspecte de gender și managementul proiectelor de mediu”, organizat de Centrul Național de Mediu. În rezultatul participării a beneficiat de un echipament alcatuit din:
– căști cu microfon, wireless, calitate bună;
– suport de stocare a datelor, SSD 256 Gb;
– webcam.
Mulțumiri Centrului Național de Mediu pentru cursul organizat.

Colectivul Colegiului Agroindustrial ,,Gheorghe Răducan” din s.Grinăuți îi aduce sincere felicitări dnei Alaiba Victoria, multă sănătate, bucurii sufletești și realizări frumoase.