Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Catedra discipline de cultura generală

Catedra diriginților și pedagogului social

Catedra prelucrarea alimentelor

Catedra mecanica