Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Catedra discipline de cultură generală

Airinii Vasile

             ȘEF CATEDRA ,,DISCIPLINE DE CULTURĂ GENERALĂ”
  profesor matematică,fizică
     email: vasileairinii038@gmail.com

Discipline din cadrul catedrei:

 • Limba și literarura română;
 • Limba franceză;
 • Limba engleză;
 • Matematica;
 • Geografia;
 • Educație pentru societate;
 • Educație civica
 • Fizica;
 • Informatica
 • Chimia;
 • Biologia;
 • Istoria;
 • Educația fizică;
 • Filozofia;
 • Decizii pentru un mod sănătos de viață

MEMBRII CATEDREI

Cazac Maria
Profesor de informatică

         Percic Petru    
Profesor de chimie și biologie

         Airinii Elena    
Profesor de matematica

         Airinii Vasile    
Profesor de matematica și fizica

         Berco Natalia    
Profesor de Limba franceză

         Ciuntu Veaceslav     Profesor de istorie, educație civică

         Baltag Marin    
Profesor de Educația Fizică

         Antoniuc Valeria     Profesor de limba și literatura română

<         Alaiba Victoria    
Profesor de chimie

Evenimente

,, Natura este un Eden,
În sânul căruia cu toții suntem oaspeți,
Dar să știi că toate lucrurile, frate
Din atomii elementelor mici sunt formate.,,
Cu acest slogan a demarat activitatea extracurriculară la chimie și biologie, cu genericul: ,,Victorină BIO-CHIM”, organizată de Dna Alaiba Victoria, profesoară de chimie și Dnul Percic Petru, profesor de biologie.
Au concurat două echipe:
1. Bufnița- TAP-1;
2. Trandafirul iubirii- TPOA-1.
Concursul a inclus 5 probe, unde elevii au dat dovadă de competență în domeniul biologiei și chimiei, creativitate, agerime și spirit de echipă.
Învingători au devenit echipa gr. TAP-1 ,,Bufnițele”, dar nu cu multe puncte au rămas în spate și echipa grupei TPOA-1 ,,Trandafirul iubirii”, prietenia fiind cea care a triumfat într-un final.
Urmează secvențe de la activitate.

 Selon le plan d’activité du département ” disciplines de culture générale” aujourd’hui a eu lieu l’activité extracurriculaire ”La Francophonie” où les élèves ont démontré un interét et une ouverture aux pays francophones démontrant une haute compétence linguistique.

 La data de 02. 05. 2023 Dna Alaiba Victoria a desfășurat activitatea didactică ,,Chimia organică în creația liceenilor”.
 Această activitate a avut drept scop stimularea activității creative, dezvoltarea capacitătii de a descoperi corelații noi între diferite noțiuni, de a propune soluții ingenioase pentru anumite probleme.
 Fiecare elev a avut posibilitatea să-și selecteze tema lucrării din lista de teme propusă, pentru a o trata luând în considerație indicațiile ce au urmat la modalitatea de structurare, de elaborare și de prezentare a tezei.
 În urma desfășurării activității s-a abservat, că elevii cu plăcere au prezentat informații utile, au reușit să explice noțiunile de bază, completate cu informații tangențiale din alte domenii.
 Secvențe foto de la activitate

🕰️La data de 27 aprilie, conform agendei de activităţi plănuite de către catedra ,,Discipline de cultură generală “, s-a desfăşurat activitatea extracurriculară:🧮🧲 ,,Matematica şi Fizica – oră de răgaz”, organizată de dnul Airinii Vasile şi dna Airinii Elena.
✅Toţi cei prezenţi la activitate au avut parte de experimente interesante, prombleme de logică, ghicitori ştiinţifice şi multă voie bună.
Urmează secvenţe de la activitate.

La data de 26 aprilie 2023, conform agendei de activități planificate în cadrul catedrei ,,Discipline de cultură generală”, dnul Ciuntu Veaceslav a desfășurat activitatea extracurriculară cu genericul: Ce? Unde? Când?

Secvențe foto de la activitate.

☀️Rezultate îmbucurătoare au dobândit elevii instituției noastre, participânt în cadrul PROIECTULUI EDUCAȚIONAL TRANSFRONTALIER, ediția I-a, 2023, CONCURSUL DE CREAȚIE ARTISTICĂ „Gheorghe Asachi – Om al Luminilor”, destinat pentru elevii din licee și colegii, atât din țară cât și peste hotare.
Proiectul a fost lansat de Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani în parteneriat cu Fundația Civică Raională „Gheorghe Asachi” din Herța, Ucraina și Asociația Ținutul de Sus, mun. Dorohoi, jud. Botoșani, România.
📌Scopul concursului a fost valorificarea operelor asachiene, promovarea sensibilizării culturale și exprimării artistice a tinerilor, în vederea dezvoltării sentimentelor de dragoste și prețuire pentru valorile naționale.
✳️Așadar, distincțiile răducanienilor noștri sunt următoarele:
🥈Locul II – Proba „Scenetă” (Alexandru Romandaș, gr TAP-4; Botezatu Nicoleta, gr. TAP-1; Iacobciuc Daniel, gr.TAP-3, Schimbator Igor, gr. TAP-3; Chilat Valeria, gr. TAP-3 și Moșneguțu Gheorghe, gr. TPOA-3)
🥈Locul II – Proba „Interviu” (Maranciuc Ecaterina, gr. TAP-3)
🥉Locul III – Proba „Interviu” (Vengher Alexandru, gr. MA-2)
🥉Locul III – Proba „Metaforă grafică” (Prisacari Diniza, gr. TPOA-1)
🏅Mențiune – Proba „Metaforă grafică” (Damian Augustina, gr. TAP-2)
🏅Mențiune – Proba „Dedicaţie” (Schimbov Elena, gr. TAP-3)
Aducem cordiale felicitări elevilor participanți și coordonatoarei acestora, dnei Antoniuc Valeria – profesoară de Limba și lit. română.
Succesele voastre sunt prilej de mândrie pentru întreaga instituție. La mai mult și la mai mare!👏✨
‼️A luat sfârşit concursul literar local ,,EMINESCIANA- 2023″, care a derulat în perioada 15.01 – 29.01.2023.
Scopul concursului a fost valorificarea operei eminesciane, identificarea tinerelor talente, promovarea creativităţii, originalităţii, gustului estetic şi spiritului artistic în rândul elevilor CAIG, scop care a fost atins cu succes.
Rezultatele concursului:
🗣️Secţiunea ,,Recital de poezie”
🥇Locul I – Chilat Valeria (gr. TAP-3) şi Gronic Ina (gr. TPOA-3)
🥈Locul II – Solodchii Diana (gr. TAP-1)
🥉Locul III – Lunga Cristina (gr. TPOA-3)
📝Secţiunea ,,Creaţie proprie”
🥇Locul I – Schimbov Elena (gr. TAP-3) şi Prisacari Diniza (gr. TPOA-1)
🥈Locul II – Buţuluea Marinela (gr. MA-4)
🥉Locul III – Lunga Cristina (gr. TPOA-3)
🖼️Secţiunea Desen în baza unei creaţii eminesciene/poster digital
🥇Locul I – Prisacari Diniza (gr. TPOA-1), Lunga Cristina (gr. TPOA-3) şi Moşneguţu Gheorghe (gr. TPOA-3)
🥈Locul II – Simaniuc Timofei (gr. TPOA-1), Solodchii Diana (gr. TAP-1), Moraru Diana (gr. TPOA-4) şi Romaniuc Olga (gr. TAP-2)
🥉Locul III – Voinescu Irina (gr. TAP-1), Gabibullaev Nazim (gr. MA-1), Burdiujan Cipriana (gr. TPOA-1), Gronic Ina (gr. TPOA-3) şi Balaşov Vlad (gr. TPOA-3).
Felecitări tuturor participanţilor – moştenitorii valorilor eminesciene, promotori ai corectitudinii lingvistice, ai artei, ai frumosului.
La mai mult şi la mai mare!✨

1920

✒️,,Grigore Vieru este o şcoală poetică de rang european, scriind o poezie care este viaţa de toate zilele în sufletul omului, ca pâinea ysi apa este hrana în spiritul Logosului întrupat în istorie pentru a intesifica miracolul vieţii nepieritoare în inima omului. O poezie slujitoare întru edificarea vieţii în tot ce este ea minune şi bunatate şi lumina.” (Ioan Alexandru)
Şi anul acesta elevii CAI ,,Gheorghe Răducan’‘ din Grinăuţi au participat la Festivalul concurs republican ,,Floarea Omeniei” – eveniment organizat de IP CEEE din Chişinău.
Scopul urmărit în cadrul concursului a fost valorificarea creaţiei literare a poetului Gr. Vieru în vederea sensibilizării culturale şi exprimării artistice a tinerilor.
Rezultatele jurizării:
Secţiunea ,,Cântec solo”:
🥈Locul II – Şargu Mihail
🥉Locul III – Rotari Victoria şi Macinschii Ana-Maria
Secţiunea ,,Recital de poezie individual”:
🏅Premiu special/Menţiune: Chilat Valeria şi Romandaş Alexandru
🏅Menţiune pentru participare: Botezatu Nicoleta
Secţiunea ,,Creaţie digitală
🏅Premiu special/Menţiune: Moraru Diana
🏅Menţiune pentru participare: Schimbov Elena
✨Ne mândrim cu fiecare din voi! Mulţumiri şi felicitări elevilor participanţi şi dnei coordonatoare Antoniuc Valeria, prof. de Limba şi lit. română. Multă inspiraţie în tot ceea ce faceţi!
,, Omul care învațâ trebuie să creadă, cel care știe trebuie să analizeze” ( N. Iorga).
Astăzi, 02. 02. 2023, în IP Colegiul Agroindustrial ,, Gheorghe Răducan” din Grinăuți s-a desfășurat lucrarea practică:
,, Titrarea acido – bazică (NaOH+HCl) la disciplina Chimie organică, analitică și generală în grupa TAP- 3, profesoară – Alaiba Victoria.
La data de 07.02.2023 s-a desfășurat ora publică la disciplina Educație pentru societate cu subiectul: ,, Famializarea cu dezbateri și cu subiecte contraversate “, profesor – Ciuntu Veaceslav, grad didactic II.
Competențe specifice:
– Valorizarea demnității umane și a drepturilor omului, a democrației, justiției, echității, egalității și a statului de drept.
La data de 14.02.2023 s-a realizat o lecţie demonstrativă la Limba şi lit. română consacrată uneia dintre cele mai mari capodopere ai literaturii române.
Subiectul lecţiei: „Luceafărul” de M. Eminescu. Limbajul poetic. Aspecte romantice.
Elevii au justificat problematica omului de geniu şi a omului comun, manifestând interes şi gândire critică faţă de mesajul global al operei. S-au avântat într-o călătorie prin temele, motivele, simbolurile şi procedeele artistice ale textului, argumentând încadrarea poemului în estetica romantismului.
Grupa: TAP 21/2    Profesoară: Antoniuc Valeria
Săptămâna catedrei ,,Disciplini de cultură generală” Educația fizică
Volei între echipele CAI,,Gheorghe Răducan” (elevii grupelor: MA-2; TPOA-1; TAP-1; TAP-2; MA-1; MA-3; TAP-3; TPOA-3)
21.02.2023
 
La data de 18 ianuarie a fost lansat Proiectul ,,Amprente Einștein“, care se desfășoară în următoarele etape:
1. Etapa locală, perioada 25 – 31 ianuarie;
2. Jurizarea la etala locală se va desfășura în perioada 01 – 02 februarie.
Scopul concursulu:
Dezvoltarea interesului pentru studiul fizicii;
Dezvoltarea spiritului competițional printre elevii capabili de performanță și pregătirea lor pentru alte concursuri de nivel internațional.
De a oferi tuturor elevilor șanse egale de a participa la o pregătire de performanță în domeniul fizicii.
În urma jurizării la etapa locală invingători au devenit următorii elevi:
1. Romaniuc Olga– gr. TAP-2 – locul I;
2. Russu Iuliana– TAP-1 – locul II;
3. Voinescu Irina– TAP – 1 – locul III ;
3. Vengher Alexandru – MA- 2 – locul III.
Mențiune:
1. Botezatu Nicoleta – TAP – 1;
2. Golban Victoria – TAP – 1;
3. Rotari Victoria – TAP –1;
4. Pascari Deniza – TPOA- 1;
5. Simaniuc Timofei – TPOA- 1.
Felicitări dnului Airinii Vasile– profesor de fizică și învingătorilor la concurs.
Bravo! Mândri de voi!
Succese la etapa a II a concursului.

La data de 01.03.2023 profesoara Alaiba Victoria, grad didactic I, a desfășurat lucrarea practică la chimia generală și anorganică cu subiectul: Probleme experimentale la tema ,, Disociația electronică“.
Cicero spunea: ,,Memoria scade dacă nu o folosești”
Pe parcursul desfășurării orei elevii s-au străduit să folosească cât mai rațional memoria, deducănd din scheme regulile tehnicii securității, parcurg pe rând, îndrumați de profesoară etapele lucrării practice, observând modificările ce au loc, specificănd concluziile.
Apoi scriu ecuațiile pe foi și le prezintă la tablă colegilor, că să realizeze analiza SWOT a lecției.