Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon

Consiliul elevilor

Consiliul Elevilor este un grup de elevi aleși democratic, care urmărește ca elevii să-și exprime opinia în legătură cu problemele din Colegiu care-i afectează şi le reprezintă interesele fără deosebire de sex, naţionalitate ori convingeri politice.

Scopul:

  • De a acţiona ca un organ reprezentativ al elevilor în chestiuni importante, în strânsă legătură cu echipa managerială, profesori și părinți.

Obiective:

  • Crearea unui mediu educativ curat, primitor, care să le asigure elevilor securitate;
  • Educarea și spriginirea spiritului de comunicare la nivelul instituției în relațiile profesor- elev- părinte;
  • Organizarea acțiunilor caritabile.

Apelul doamnei Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova, adresat tuturor tinerilor din țară

Regulamentul intern de activitate al Consiliului Elevilor

Plan de activitate al Consiliului Elevilor 2022-2023

Plan de activitate al Consiliului Elevilor 2023-2024

Ordin cu privire la constituirea componenții Consiliului Elevilor

Componenţa CE 2023-2024

Atelier de lucru pentru membrii Consiliului Național al Elevilor

  În perioada 18 – 20 mai 2023, conform agendei anexate s-a desfășurat al doilea atelier de lucru pentru membrii Consiliului Național al Elevilor din Învățământul Profesional Tehnic ( CNE ÎPT), anul de studii 2022- 2023) în incinta Centrului Republican pentru Copii și Tineret ARTICO.
La acest atelier a participat președintele Consiliului Elevilor din instituție, membru al Consiliului Național al Elevilor – Iacobciuc Daniel.
 Atât Administrația Colegiului, corpul profesoral, cât și elevii vin cu un mesaj de felicitare pentru Daniel, care s-a remarcat fiind activ în procesul instuctiv – educativ.
Ne – am format convingerea că este un elev responsabil, are capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă, tolerant, punctual, prietenos.
 Îi mulțumim lui Daniel pentru lucrul efectuat, pentru responsabilitate și seriozitate și îi dorim succese la susținerea examenelor de bacalaureat, sesiunea 2023.

Secvențe foto din cadrul desfășurării celui de al doilea atelier de lucru pentru membrii Consiliului Național al Elevilor.

 În perioada 26-28 aprilie 2023, conform agendei anexate am participat la desfășurarea atelierului de lucru pentru membrii Consiliului Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic (CNE ÎPT) de pe lângă Ministerul Educației și Cercetării.
Am avut deosebita ocazie de a interacționa cu oameni de calitate și de a colecta o vastă cantitate de informație indispensabilă.Fiecare atelier a adus multe soluții și noi tehnici de interacționare cu elevii.Am rămas ferm mulțumit în cadrul acestei întruniri și aștept cu nerăbdare de a participa la o nouă întâlnire pentru a depista și soluționa problemele împreună.

La inițiativa Consiliului Elevilor s-a realizat o expoziție de desene, postere și publicații tematice: ,, Umilirea și înjosirea demnității omenești”.

Târgul de caritate

  Frumoasele sărbători de iarnă sunt un minunat prilej pentru a fi alături de acele persoane, care au nevoie de ajutorul și sprijinul nostru, a le aduce cele mai sincere urări de bine, sănătate, fericire și prosperitate.
  Tradițional, în fiecare an, în ajunul Crăciunului și Anului Nou, la inițiativa Consiliului Elevilor se organizează Târgul de caritate, care a avut drept scop colectarea resurselor financiare pentru a oferi un act de caritate profesorilor și angajaților, care se află la odihna binemeritată.
  Elevii, ghidați de diriginți, cu inimile pline de bucurii și sufletele  curate au încercat să creeze o adevărată sărbătoare. 
  Au adus cuvinte de mulțumire pentru munca imensă pe care au depuso.
  Au dorit ca în anul care ne pășește pragul, sufletele să vibreze în armonie și pace, iar norocul să vă urmeze oriunde.
  Fie ca magia Crăciunului să vă binecuvânteze cu daruri cerești și să vă umple inimile cu lumină divină.
 Mulțumim la toți pentru receptivitate. Sunt mândră de voi.
Crăciun luminat și un An Nou fericit !

Târgul de Crăciun

  La data de 13 decembrie, în incinta bibliotecii instituției s-a desfășurat Târgul de Crăciun, organizat la inițiativa Consiliului Elevilor. Scopul târgului era de a crea și a trăi atmosfera magică a sărbătorilor luminatei ierni, dar în primul rând de a colecta banii câștigați, cu care ulterior se va iniția un act de caritate, educând în rândul elevilor noștri spiritul de voluntariat.
Felicitări și înaltă apreciere tuturor celor implicați!

Inaugurarea bradului

  Pe data de 12 decembrie 2022 s-a desfășurat o sărbătoare minunată- inaugurarea bradului, care ne-a adunat în curtea colegiului.
  Am trăit cu toții un adevărat pastel de iarnă, ascultându-ne vocea sufletului, alungând frigul din el. Am savurat ultimele clipe ale anului ce pleacă într-o atmosferă caldă și veselă în așteptarea surprizelor dorite.
grupele academice, locatarii căminului pentru elevi.
 Spiritul sărbătorilor de iarnă s-a făcut simțit din plin.
 Au fost aprinse luminițile de pe brăduții noștri, am deschis ușa și spiritul iernii a intrat în instituție, am deschis inimile și am lăsat bucuria și împlinirea să pătrundă în suflet.
  Apoi ceata de urători și colindători a urat de bucurie, sanătate, spor în toate, reușite, casele să fie pline cu noroc în viitor Administrația Colegiului, grupele academice, locatarii căminului pentru elevi.
Spiritul sărbătorilor de iarnă s-a făcut simțit din plin.

Componență nominală a Consiliului Național al Elevilor anul de studii 2022-2023

 Conform ordinului nr.1163 din 28.11.2022 Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului Național al Elevilor din învățământul profesional tehnic, pentru anul de studii 2022-2023 a fost aprobată componență nominală a Consiliului Național al Elevilor, anul de studii 2022-2023, conform anexei.Printre elevii selectați privind rezultatele concursului se regăsește și Iacobciuc Daniel, grupa TAP-3, președintele Consiliului Elevilor din instituție.
Felicitări, Daniel!!!
Măndri de tine,succese deosebite în activitate.

Ziua Memoriei comemorăm 30 de ani de la declanşarea Conflictului armat de pe Nistru

Astăzi, 2 martie, de Ziua Memoriei comemorăm 30 de ani de la declanşarea Conflictului armat de pe Nistru.
Recunoştinţă celor bărbaţi care, prin curaj şi demnitate au apărat ţara, atunci când a cerut ajutor de apărare a integrităţii şi independenţei Republicii Moldova. Anul 2022 este declarat Anul Recunoştinţei Veteranilor de Război participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova.
În memoria celor căzuţi la datorie a fost promovată cu elevii “Ora memoriei” în cadrul căreia au fost discutate consecinţele acestui război.

.

Drama unui genocid

  În contextul activităților dedicate comemorării victimelor Holocaustului pe data de 04 februarie s-a desfașurat Atelierul de discuție cu membrii
(CNE ÎPT) la tema : ,,Drama unui genocid.” La acest Atelier a participat și vicepreședintele Consiliului Elevilor din instituție – Iacobciuc Daniel.
Scopul: Organizarea activității extracurriculare în vederea aprofundării și dezvoltării competenților specifice disciplinelor Istoria Românilor și Universală și Educația pentru societate pentru sporirea gradului de înțelegere de către elevi a fenomenului Holocaustului, precum și pentru consolidarea competenților pentru o cultură democratică.

slide-smart-studio

25 noiembrie - Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

   În fiecare an, la 25 noiembrie, este marcată Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor, motiv pentru care, la nivel mondial, statele, organizațiile internaționale și societatea civilă sunt încurajate să promoveze sensibilizarea opiniei publice privind violența împotriva femeilor.
  Curtea Constituțională a Republicii Moldova întotdeauna a acționat în calitate de promotor al drepturilor fundamentale ale omului, al principiului egalității și echității în societate și de garant suprem al valorilor constituționale.
De aceea,instituția noastră a desfășurat o întâlnire la masa rotundă pentru a promova îndemnul universal de a elimina violența împotriva femeilor și ai încuraja pe toți să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale fiecărui om.

Desfășurarea Zilei Internaționale a Toleranței,

   În temeiul implementării Hotărârii de Guvern nr. 980/2020 cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru anii 2021-2024 privind promovarea memoriei Holocaustului și culturii toleranței în vederea combaterii rusismului, antisemitismului, henofobiei și altor forme de intoleranță, Ministerul Educației și Cercetării solicită orgnizarea și desfășurarea Zilei Internaționale a toleranței, proclamată la 16.11. 1995 de către Organizația Națiunilor Unite.
  În scopul difuzării mesajului toleranței și culturii păcii între cetățeni, în perioada 15-19 noiembrie 2021 CAI „Gheorghe Răducan” a dat start organizării activităților educative cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică în contextul pandemiei COVID-19.

La data de 04.11.2021 s-a desfășurat ședința on-line a Consiliului Elevilor.

  Scopul: Realizarea unei organizări administrative mai bune prin identificarea intereselor comune și prin luarea unor decizii care să satisfacă nevoile comune ale elevilor, părinților cât și ale profesorilor.
S-a dad start Concursului intern de desene, proiecte, prezentări cu genericul: ,, Cum văd Colegiul peste cinci ani”.

La data de 30.10.2021 a avut loc o nouă întrunire a membrilor CNE ÎPT 2021-2022.

  La această întrunire a participat Berco Anatolie- președintele Consiliului Elevilor din instituție, membru al CNE ÎPT. Ședința a avut ca scop cunoașterea membrilor și structurii CNE

Două zile cu schimb de roluri și responsabilități în CAI „Gheorghe Răducan” din Grinăuți.

    Elevii- profesori, fiind ghidați de dascălii lor au moderat procesul de instruire și au apreciat obiectiv cunoștințele elevilor.
Înlocuiri îndrăznețe au avut loc și în corpul managerial al instituției, elevii îndeplinindu-și atribuțiile de post cu mult entusiasm și responsabilitate.
Această activitate are drept obiective cultivaare în rândul elevilor a unor valori general-umane precum sunt: responsabilitatea, punctualitatea, corectitudinea, exigența și obiectivitatea, valori de care dau dovadă zi de zi lucrătorii din cadrul sistemului de învățământ.
Urmează imagini din însuși procesul de schimb de rol:
   Două zile de dirijare a procesului instructiv-educativ de către elevii-profesori au luat sfârșit. Necesarmente, toți cei ce au avut onoarea să măsoare haina unei funcții din cadrul sistemului de învățământ s-au întrunit pentru a consemna punctele slabe și punctele forte privind desfășurarea și organizarea activității respective.
Deși s-au întâmpinat mici dificultăți în menținerea disciplinei în instituție, tânăra administrație a reușit să înlăture toate problemele, îndeplinindu-și impecabil atribuțiile de funcție. Elevii au mai motivat că au rămas satisfăcuți și pasionați de munca unui profesor, dar totodată au conștientizat și responsabilitatea enormă ce și-o asumă zi de zi un cadru didactic pentru a cultiva lumină în sufletul și mintea discipolilor.
În vedere unei bune desfășurări a activității, s-a decis a păstra această minunată tradiție și pentru anii care vin.
Secvențe de la întrunire:

45 de membri și membre ai CNE ÎPT 2021-2022.

    Conform „Ordinului cu privire la aprobarea componenței CNE ÎPT pentru anul de studii 2021-2022”, președintele CE din cadrul instituției noastre, Anatolie Berco și-a recunoscut numele în lista celor 45 de membri și membre ai CNE ÎPT 2021-2022.

Cu acest minunat prilej, îi aducem cele mai sincere felicitări
Îi dorim o activitate fructuoasă, multe aspirații îndrăznețe și multe idei ingenioase pentru a putea face schimbări spre bine, pentru elevi și cu elevii, conlucrând armonios.
Baftă, Anatolie!!!