Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Consiliul elevilor

Consiliul Elevilor este un grup de elevi aleși democratic, care urmărește ca elevii să-și exprime opinia în legătură cu problemele din Colegiu care-i afectează şi le reprezintă interesele fără deosebire de sex, naţionalitate ori convingeri politice.

Scopul:

  • De a acţiona ca un organ reprezentativ al elevilor în chestiuni importante, în strânsă legătură cu echipa managerială, profesori și părinți.

Obiective:

  • Crearea unui mediu educativ curat, primitor, care să le asigure elevilor securitate;
  • Educarea și spriginirea spiritului de comunicare la nivelul instituției în relațiile profesor- elev- părinte;
  • Organizarea acțiunilor caritabile.

Apelul doamnei Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova, adresat tuturor tinerilor din țară

Regulamentul intern de activitate al Consiliului Elevilor

Plan de activitate al Consiliului Elevilor

Ordin cu privire la constituirea componenții Consiliului Elevilor

Ziua Memoriei comemorăm 30 de ani de la declanşarea Conflictului armat de pe Nistru

Astăzi, 2 martie, de Ziua Memoriei comemorăm 30 de ani de la declanşarea Conflictului armat de pe Nistru.
Recunoştinţă celor bărbaţi care, prin curaj şi demnitate au apărat ţara, atunci când a cerut ajutor de apărare a integrităţii şi independenţei Republicii Moldova. Anul 2022 este declarat Anul Recunoştinţei Veteranilor de Război participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova.
În memoria celor căzuţi la datorie a fost promovată cu elevii “Ora memoriei” în cadrul căreia au fost discutate consecinţele acestui război.

.

Drama unui genocid

  În contextul activităților dedicate comemorării victimelor Holocaustului pe data de 04 februarie s-a desfașurat Atelierul de discuție cu membrii
(CNE ÎPT) la tema : ,,Drama unui genocid.” La acest Atelier a participat și vicepreședintele Consiliului Elevilor din instituție – Iacobciuc Daniel.
Scopul: Organizarea activității extracurriculare în vederea aprofundării și dezvoltării competenților specifice disciplinelor Istoria Românilor și Universală și Educația pentru societate pentru sporirea gradului de înțelegere de către elevi a fenomenului Holocaustului, precum și pentru consolidarea competenților pentru o cultură democratică.

slide-smart-studio

25 noiembrie - Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

   În fiecare an, la 25 noiembrie, este marcată Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor, motiv pentru care, la nivel mondial, statele, organizațiile internaționale și societatea civilă sunt încurajate să promoveze sensibilizarea opiniei publice privind violența împotriva femeilor.
  Curtea Constituțională a Republicii Moldova întotdeauna a acționat în calitate de promotor al drepturilor fundamentale ale omului, al principiului egalității și echității în societate și de garant suprem al valorilor constituționale.
De aceea,instituția noastră a desfășurat o întâlnire la masa rotundă pentru a promova îndemnul universal de a elimina violența împotriva femeilor și ai încuraja pe toți să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale fiecărui om.

Desfășurarea Zilei Internaționale a Toleranței,

   În temeiul implementării Hotărârii de Guvern nr. 980/2020 cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru anii 2021-2024 privind promovarea memoriei Holocaustului și culturii toleranței în vederea combaterii rusismului, antisemitismului, henofobiei și altor forme de intoleranță, Ministerul Educației și Cercetării solicită orgnizarea și desfășurarea Zilei Internaționale a toleranței, proclamată la 16.11. 1995 de către Organizația Națiunilor Unite.
  În scopul difuzării mesajului toleranței și culturii păcii între cetățeni, în perioada 15-19 noiembrie 2021 CAI „Gheorghe Răducan” a dat start organizării activităților educative cu respectarea strictă a măsurilor de sănătate publică în contextul pandemiei COVID-19.

La data de 04.11.2021 s-a desfășurat ședința on-line a Consiliului Elevilor.

  Scopul: Realizarea unei organizări administrative mai bune prin identificarea intereselor comune și prin luarea unor decizii care să satisfacă nevoile comune ale elevilor, părinților cât și ale profesorilor.
S-a dad start Concursului intern de desene, proiecte, prezentări cu genericul: ,, Cum văd Colegiul peste cinci ani”.

La data de 30.10.2021 a avut loc o nouă întrunire a membrilor CNE ÎPT 2021-2022.

  La această întrunire a participat Berco Anatolie- președintele Consiliului Elevilor din instituție, membru al CNE ÎPT. Ședința a avut ca scop cunoașterea membrilor și structurii CNE

Două zile cu schimb de roluri și responsabilități în CAI „Gheorghe Răducan” din Grinăuți.

    Elevii- profesori, fiind ghidați de dascălii lor au moderat procesul de instruire și au apreciat obiectiv cunoștințele elevilor.
Înlocuiri îndrăznețe au avut loc și în corpul managerial al instituției, elevii îndeplinindu-și atribuțiile de post cu mult entusiasm și responsabilitate.
Această activitate are drept obiective cultivaare în rândul elevilor a unor valori general-umane precum sunt: responsabilitatea, punctualitatea, corectitudinea, exigența și obiectivitatea, valori de care dau dovadă zi de zi lucrătorii din cadrul sistemului de învățământ.
Urmează imagini din însuși procesul de schimb de rol:
   Două zile de dirijare a procesului instructiv-educativ de către elevii-profesori au luat sfârșit. Necesarmente, toți cei ce au avut onoarea să măsoare haina unei funcții din cadrul sistemului de învățământ s-au întrunit pentru a consemna punctele slabe și punctele forte privind desfășurarea și organizarea activității respective.
Deși s-au întâmpinat mici dificultăți în menținerea disciplinei în instituție, tânăra administrație a reușit să înlăture toate problemele, îndeplinindu-și impecabil atribuțiile de funcție. Elevii au mai motivat că au rămas satisfăcuți și pasionați de munca unui profesor, dar totodată au conștientizat și responsabilitatea enormă ce și-o asumă zi de zi un cadru didactic pentru a cultiva lumină în sufletul și mintea discipolilor.
În vedere unei bune desfășurări a activității, s-a decis a păstra această minunată tradiție și pentru anii care vin.
Secvențe de la întrunire:

45 de membri și membre ai CNE ÎPT 2021-2022.

    Conform „Ordinului cu privire la aprobarea componenței CNE ÎPT pentru anul de studii 2021-2022”, președintele CE din cadrul instituției noastre, Anatolie Berco și-a recunoscut numele în lista celor 45 de membri și membre ai CNE ÎPT 2021-2022.

Cu acest minunat prilej, îi aducem cele mai sincere felicitări
Îi dorim o activitate fructuoasă, multe aspirații îndrăznețe și multe idei ingenioase pentru a putea face schimbări spre bine, pentru elevi și cu elevii, conlucrând armonios.
Baftă, Anatolie!!!