Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Campus (camin)

Bursele de studii

  Se stabileşte plafonul de acordare a burselor de studii la nivel de 70 la sută din numărul elevilor  autohtoni, înmatriculaţi la studii la învăţămînt cu frecvenţa la zi, conform planului de înmatriculare cu finanţare bugetară la fiecare specialitate de formare profesională din fiecare instituţie de învăţămînt mediu de specialitate.

Categoriile de bursePentru elevii din învăţămîntul profesional tehnic
Categoria I
740lei
Categoria II
620lei
Categoria III
570lei
Bursa socială
435lei

Note:

  1. Alocațiile pentru bursele de categoria I nu vor depăşi 10 la sută, iar pentru bursele de categoria a II-a şi a III-a – 20 şi, respectiv, 70 la sută din alocaţiile bugetare prevăzute în acest scop.
  2. În instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate bursele de studii se acordă semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, şi se achită lunar, în limitele mijloacelor alocate în acest scop. Pentru elevii anului I de învăţămînt, semestrul I de studii, bursele se stabilesc în mărimea prevăzută în prezenta hotărîre, conform mediei notelor de la concursul de admitere.
  3. Numărul burselor sociale va constitui 10 la sută din numărul total al elevilor bursieri, cu excepţia bursierilor străini.
  4. În perioada vacanţei de vară elevii nu beneficiază de bursă.
 

Hotărârile de Guvern privind bursele:

  1. Hotararea de Guvern Nr. 1009 din 01.09.2006; Regulament-cadru cu privire la modul si conditiile de acordare a burselor RO, RU
  2. DECRET Nr. 1641 din 17.01.2004 privind instituirea bursei Presedintelui Republicii Moldova. Regulament privind acordarea bursei Presedintelui Republicii Moldova. RORU

Cazarea în cămin

  • Dreptul de cazare în căminul CAI,,Gheorghe Răducan ” din s.Grinăuți  se acordă elevilor solicitanți;
  • Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I cazarea se face doar în baza cererii de solicitare a unui loc în cămin;
  • Taxa anuală de cazare pentru un loc în cămin este de 1540 lei
CăminulAdministratorulAdresaTelefon
Căminul
nr.2
Curicheri
Gheorghie
r-nul Ocniţa, s. Grinăuţi078514270

Secvențe din căminul de elevi