Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Specialitățile colegiului

              Tehnologia produselor de origine animală

Specialitatea ,,72140 Tehnologia produselor de origine animală”, vizează pregătirea specialiştilor în una din principalele ramuri ale industriei alimentare- industria de procesare a laptelui, care are o pondere semnificativă în economia ţării…

  

                        Tehnologia  alimentaţiei publice

Specialitatea ,,72120 Tehnologia alimentaţiei publice”, vizează pregătirea cadrelor pentru activitatea organizatorică şi de dirijare a proceselor tehnologice în unităţile de alimentaţie publică şi cofetărie la prepararea produselor culinare, de cofetărie şi patiserie…..

  

          Mecanica agricolă

Specialitatea ,,71550 Mecanizarea agriculturii”, este o ramură a ştiinţelor tehnice despre legităţile proiectării, perfecţionării şi funcţionării sistemelor şi mijloacelor de mecanizare….