Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon

Specialitățile colegiului

Tehnologia produselor de origine animală

Specialitatea ,,72140 Tehnologia produselor de origine animală”, vizează pregătirea specialiştilor în una din principalele ramuri ale industriei alimentare- industria de procesare a laptelui, care are o pondere semnificativă în economia ţării…

Tehnologia alimentaţiei publice

Specialitatea ,,72120 Tehnologia alimentaţiei publice”, vizează pregătirea cadrelor pentru activitatea organizatorică şi de dirijare a proceselor tehnologice în unităţile de alimentaţie publică şi cofetărie la prepararea produselor culinare, de cofetărie şi patiserie…..

Mecanica agricolă

Specialitatea ,,71550 Mecanizarea agriculturii”, este o ramură a ştiinţelor tehnice despre legităţile proiectării, perfecţionării şi funcţionării sistemelor şi mijloacelor de mecanizare….

Mecatronică mașini și utilaje agricole

 Specialitatea ,,714100 Mecatronică mașini și utilaje agricole”. Învăţământul dual este o formă alternativă de organizare a învățământului profesional tehnic, care presupune instruira în cadrul instituției noastre și al unui agent economic, cu utilizarea mijloacelor acestora în scopul obținerii de cunoștințe, deprinderi și competențe pentru calificări profesionale conform Cadrului Naţional al Calificărilor din Republica Moldova.