Colegiul Grinauti Colegiul Agroindustrial
+373 271 71 522 Telefon
Colegiul Grinauti Colegiul Grinauti Colegiul Grinauti

Tehnologia produselor de origine animală

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

De zi

Despre specialitate

Specialitatea ”Tehnologia produselor de origine animală”, vizează pregătirea specialiştilor în una din principalele ramuri ale industriei alimentare- industria de procesare a laptelui, care are o pondere semnificativă în economia ţării.
Pe parcursul studiilor elevii capătă deprinderi teoretice şi practice la procesarea laptelui şi deservirea aparatelor şi utilajelor tehnologice.
Absolvenţilor li se acordă calificare de tehnician- tehnolog şi pot activa la întreprinderile de industrializare a laptelui în calitate de: operator la diverse utilaje şi aparate, linii tehnologice, ce participă la procesarea laptelui, laborant în analiza chimico-bacteriologică; expeditor;  vizează pregătirea specialiştilor în domeniul industriei de prelucrare a cărnii, care este una din principalele ramuri ale industriei alimentare- industria de procesare a cărnii.
Elevii au o pregătire teoretică şi practică profesională şi pot activa la întreprinderile de procesare a cărnii în calitate de: tehnician-tehnolog, şef de secţie, maistru, conducător al subdiviziunii de producţie, tehnic-laborant, muncitor calificat în secţiile de producere, operator în secţiile de maşini, operator în secţii termice, expeditor, colector de materie primă şi alte funcţii corespunzătoare calificării obţinute.

Datorită deprinderilor practice şi teoretice căpătate pe parcursul studiilor, absolvenţii au posibilitatea de a deschide şi a gestiona o afacere proprie.

 

Practica de instruire, grupa TCPC-1

Analiza chimico-bacteriologică, profesor Percic Petru

 

Obținerea apei destilate

Secvențe de la desfășurarea practicii de instruire ,,Tehnologia produselor din carne” , grupa TPOA-2, profesor – Galușca Irina.

 

 

 

 

Angajare

  • Tehnician- tehnolog

Admiterea

După absolvire și durata studiului - 4 ani,
cu posibilitatea admiterii la examenului de Bacalaureat.