Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Instruire practică

Percic Petru
ȘEF INSTRUIRE PRACTICĂ

profesor de chimie ,biologie
Date de contact:
email: petrupercic422@gmail.com
telefon: (+373)67116227

    Instruirea practică a elevilor reprezintă o parte componentă a procesului educaţional şi are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a formării deprinderilor practice în pregătirea de specialitate şi se realizează la lecţiile practice, seminare, lucrări de laborator, stagii de practică. Stagiile de practică sunt obligatorii şi au menirea de a îmbina sfera educaţională şi cea profesională.

Parteneriat cu întreprinderile şi agenţii economici din ţară

 • S.A. “Basarabia-Nord” , str. Victoriei 90 A,  mun. Balti; 
 • S. A. “Carmez”, şos. Munceşti  161, mun. Chişinău;
 • S.A. “Incomlac” , str. Calea Eşilor 180, mun. Bălţi;
 • Î.M. “Fabrica de brînzeturi din Soroca”, str. Ştefan cel Mare 133, or. Soroca;
 • S.A. “Promilk”, or. Floreşti;
 • S.R.L. “Baiciurin”, mun. Bălţi;
 • S.R.L. “Super-Victoria”, mun. Chişinău;
 • Combinatul de pîine din Bălţi;
 • UCOOP, or. Edineţ;
 • I.I. “Scutari”, or. Donduşeni;
 • S.A. “Întreprindere de colectare a cerealelor”, s. Rediul-Mare, r-nul Ocniţa;
 • Brutăria din s. Dîngeni, r-nul Ocniţa;
 • S.A. “Moldagrotehnica”, mun. Bălţi.
 • Directia Invatamint Ocnita

Parteneriatul social în anul de învățământ 2021-2022

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a elevilor pentru desfășurarea stagiilor de practică
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici din domeniu în vederea asigurării cu locuri de stagii de practică și repartizarea acestora elevilor
 • Ghidarea elevilor în cariera profesională
 • Asigurarea calității stagiilor de practică
 • Monitorizarea desfășurării stagiilor de practică
 • Monitorizarea susținerii rapoartelor de practică
 • Evaluarea și corelarea rezultatelor stagiilor de practică realizate cu prevederile curriculare

Graficul desfășurării stagiilor de practică

Regulamentul de practică

Regulamentul de practică la programe de formare profesională tehnică postsecundară.

Regulamentul de practică la programe de formare profesională tehnică secundară.

Regulamentul intern de practică la programe de formare profesională.