Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Manuale specialități

Tehnologia produselor de origine animală

Tehnologia alimentaţiei publice

Mecanica agricolă

Mecatronică mașini și utilaje agricole