Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Raport Tehnologia produselor de origine animală

Raport Tehnologia alimentației publice

Raport Mecanica agricolă

Declarația de răspundere managerială