Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Raport organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire

Raport examen de calificare 2022 MA

Raport examen de calificare 2022 TAP

Raport examen de calificare 2022 TPOA

Raport Tehnologia produselor de origine animală

Raport Tehnologia alimentației publice

Raport Mecanica agricolă

Declarația de răspundere managerială