Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon

Obiectivele, misiunea

Obiectivele

Comisia de Evaluare Internă a calității are următoarele obiective:
  • evaluarea calității educaţiei oferite de către Colegiul Agroindustrial “Gheorghe Răducan” din Grinăuți şi asigurarea condiţiilor optime pentru realizarea acesteia;
  • elaborarea, coordonarea şi aplicarea procedurilor de asigurare a calităţii;
  • monitorizarea activităţii colegiului în aspectul asigurării calităţii;
  • compatibilitatea activităţilor colegiului cu standardele internaţionale din domeniu;
  • asigurarea transparenţei proceselor de evaluare internă a calităţii;
  • implementarea indicatorilor de performanţă ca instrumente de măsurare a realizării cerinţelor definite de standardele de referinţă la standardele de sistem;
  • dezvoltarea şi promovarea culturii calităţii.

Viziunea

 Formarea  unui  absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale și profesionale, activ integrat în viața socială, capabil să deschidă propria afacere sau să ia postul managerului de producere.
 

Organizarea și funcționarea CEIAC

 Comisia pentru Evaluarea Internă şi Asigurarea Calității (CEIAC) este organizată şi funcţionează în conformitate cu legile, hotărârile de Guvern, ordinele Ministerului Educației al R. Moldova privind calitatea educației şi în baza deciziei interne a Colegiului de constituire a acesteia argumentată prin  Regulamentul de organizare și funcționare a CEIAC

Misiunea

  Colegiul Agroindustrial “Gheorghe Răducan” din Grinăuți constă în instruirea tinerilor specialiști în domeniile agriculturii şi industriei alimentare, capabili să se descurce în diverse condiții actuale de producere, să se  integreze în societate în conformitate cu cerințele actuale ale pieții muncii, să fie flexibili, ambițioși,  competitivi, cu competențe profesionale la nivelul cerințelor europene și disponibili pentru reconversie profesională.

Calitatea educaţiei

  Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate. Asigurarea calității educației exprimă capacitatea de a oferi programe de educație, în conformitate cu standardele enunțate. Comisia de Evaluare Internă și Asigurare a Calității are rolul de a asigura calitatea în desfășurarea procesului educațional și de evaluare internă a calității educației în instituția dată. 

Portofoliul CEIAC

ORGANIGRAMA CEIAC

Manualul calității

Raport de Autoevaluare Internă a Calității, anul de studii 2022-2023

Strategia de evaluare internă a calității

Regulamentul de organizare și funcționare CEIAC

Raport de Autoevaluare Internă a Calității, anul de studii 2020-2021

Raport de Autoevaluare Internă a Calității, anul de studii 2021-2022

Componența CEIAC

Planul de îmbunătățire a calității 2022-2023

Planul de îmbunătățire a calității 2023-2024

Planul de activitate a secției

Ședința de lucru a CEIAC