Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon

Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din satul Grinăuţi este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţămînt din Republica Moldova. În acest răstimp colegiul a trecut prin mai multe etape de reorganizare:

  • Şcoală agricolă inferioară (1893-1940);
  • Tehnicumul de zootehnie şi veterinărie (1940-1963);
  • Şcoala profesională-tehnică nr.29 (1963-1992);

Colegiul Agroindustrial al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova (din 1992 pînă în prezent).Localitatea Grinăuţi a fost atestată documentar la 5 februarie 1872, la început cu denumirea de „Grădinele”. În anul 1893 Zemstva Guvernamentală din Basarabia deschide aici o Şcoală Agricolă de gradul I. Şcoala a fost deschisă şi întreţinută din veniturile de pe moşia guberniei basarabene, cu suprafaţa de 250 mii desetine şi din donaţii particulare ale persoanelor de bună credinţă şi din actele de binefacere a diferitor întreprinderi. Pe atunci, Conacul Şcolii Agricole din Grinăuţi ocupa o suprafaţă de 8 desetine şi 1032 de sajini pătraţi şi era situat la 12 verste de staţia de cale ferată Ocniţa şi 25 verste de la paromul de pe Nistru Moghiliov-Podoliskii, adresa – Gubernia Basarabia, judeţul Hotin, localitatea Secureni.

Primul director şi fondatorul cunoscutei instituţii de învăţămînt a fost filantropul Constantin Cazimir, născut la 24 decembrie 1860, originar din s.Cernoleuca (Donduşeni), din familie de aristocraţi. A absolvit cu succes cursul deplin al Academiei Agriocole «Петровская» (Moscova). Este cunoscut ca doctor habilitat în ştiinţe naturale. A colaborat cu diferite instituţii de învăţămînt superior din Europa Occidentală şi a atins performanţe în studierea fosforitelor din Basarabia. 
25 ani de activitate ca director al acestei instituţii, a avut-o Gheorghe Răducan, eminent al învăţămîntului public, învăţător emerit din Republica Moldova, profesor şi manager de gradul I, demn de cel care a pus bazele acestei instituţii de învăţămînt. Specialităţile tehnologice alese de către regretatul Gheorghe Răducan au fost unicale pentru Moldova.
Au contribuit la formarea bunului nume al instituţiei de învăţămînt din Grinăuţi personalităţi bine cunoscute în Moldova: Ivan Lacusta, doctor în Ştiinţe Tehnice, profesor universitar UASM, Academician al Academiei Internaţionale de Învăţămînt Agrar; Ion Borşevici, profesor universitar, doctor, fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina; Eugen Zgardan, membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, doctor habilitat în ştiinţe agricole, om emerit în Ştiinţe al Republicii Moldova; Ion Bularga, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe agricole; Ion Urzică, şeful Direcţiei Zootehnie şi Industrie Alimentară al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, care au primit foaie de drum în viaţă anume la Tehnicumul de Zootehnie din Grinăuţi.
Colegiul Agroindustrial din Grinăuţi este o instituţie de învăţămînt mediu de specialitate de stat, care asigură pregătirea cadrelor pentru activitatea cu caracter aplicativ în domeniile agriculturii şi industriei alimentare. Colegiul a fost fondat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.316 din 1992 „Cu privire la reorganizarea Şcolii Tehnice Profesionale nr.29”, (s.Grinăuţi, r-nul Ocniţa) în Colegiul Agroinduistrial din Grinăuţi şi ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr.101 din 26 mai 1992.

În temeiul hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1551 din 23 decembrie 2003 şi ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.52 din 16 martie 2004 Colegiul, ca instituţie de învăţămînt superior de scurtă durată, s-a reorganizat în instituţie de învăţămînt mediu de specialitate.
Instituţia de învăţămînt este subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, care stabileşte relaţiile reciproce, determinate de actele normative în vigoare şi Statutul Colegiului.Colegiul dispune de două blocuri de studii cu două etaje cu o suprafaţă totală de 3652 m2. Clădirile aparţin patrimoniului statului şi sînt gestionate conform legislaţiei în vigoare. Blocurile sînt proiectate pentru activităţi didactice şi includ săli pentru studii, sală sportivă, bibliotecă cu sală de lectură, teren sportiv. Sala de sport are o suprafaţă de 130 m2, 2 vestiare şi o încăpere auxiliară ce corespunde cerinţelor procesului de instruire.