Colegiul Grinauti Colegiul Agroindustrial
+373 271 71 522 Telefon
Colegiul Grinauti Colegiul Grinauti Colegiul Grinauti

Pedagogi

Personalul managerial:

Cazac Marina – director;

Cazac Marina – director

Barbuţa Elena – director adjunct

Nichitoi Eleonora – șef secție educaţie

 

Zaharco Nelea – șef secție asigurarea calității

Alaiba Victoria– şef secţie tehnologii,mecanica agricolă

Percic Petru – șef secție practica de instruire

Personalul didactic:

Calaraş Eduard – şef de catedră, profesor, discipline tehnice

 

 

 

 

 

 

 

Galuşca Mihail – profesor, discipline tehnologice

Ciuntu Veaceslav – profesor, istorie, educaţie civică

 

 

 

 

 

 

Curdova Tatiana – pedagog social

Airinii Elena – profesor, matematică

 

 

 

 

 

Airinii Vasile – profesor, matematică, desen tehnic

Blaghinin Vladimir – profesor, lb. engleză

 

 

 

 

 

 

Baltag Marin – profesor, educaţie fizică

Savciuc Petru – profesor, biologie, chimie, protecţia muncii

Tinco Ion – profesor, practica de instruire, de producere

Berco Natalia- profesor, l. franceză