Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon

Personalul managerial:

Cazac Maria
Directorul Colegiului

Percic Petru
Directorul adjunct interimar

Nichitoi Eleonora 
șef secție Educaţie

Zaharco Nelea 
șef secție Asigurarea Calității

 Alaiba Victoria
şef secţie 

  Zara Vladimir
metodist 

  Dociu Mircea
șef instruire practică

Personalul didactic:

Calaraş Eduard 
profesor, discipline tehnice

 Grosu Ivan
şef de catedră, discipline tehnice

Galuşca Mihail
profesor, discipline tehnologice

Ciuntu Veaceslav
profesor, istorie, educaţie civică

  Airinii Elena
profesor, matematică

Airinii Vasile
profesor, matematică, desen tehnic

SavciucPetru
profesor,biologie,chimie,protecţia muncii

Tinco Ion
profesor,practica de instruire de producere  

Baltag Marin
profesor, educaţie fizică

Voinesco Livia
profesor de specialitate 

Antoniuc Valeria
profesor, limba și literatura română

Pascari Inga
profesor de specialitate

Dociu Mircea
profesor de specialitate