Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon

Baza tehnică materială

BAZA TEHNICO MATERIALĂ
Baza tehnico-materială a Colegiul Agroindustrial "Gheorghe Răducan" din Grinăuți cuprinde totalitatea mijloacelor fixe (inclusiv terenurile) si a obiectelor de inventar necesare efectuării serviciilor educaţionale de calitate.
BAZA TEHNICO MATERIALĂ
Baza tehnico-materială a Colegiul Agroindustrial "Gheorghe Răducan" din Grinăuți cuprinde totalitatea mijloacelor fixe (inclusiv terenurile) si a obiectelor de inventar necesare efectuării serviciilor educaţionale de calitate.
BAZA TEHNICO MATERIALĂ
Baza tehnico-materială a Colegiul Agroindustrial "Gheorghe Răducan" din Grinăuți cuprinde totalitatea mijloacelor fixe (inclusiv terenurile) si a obiectelor de inventar necesare efectuării serviciilor educaţionale de calitate.
Previous
Next

Baza materială aferentă procesului de instruire și de educație

TEHNICA DE CALCUL A INSTITUŢIEI

Mijloacele tehnice ale instituției de învățământ.