Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon
Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial Grinăuți

Tehnologia alimentației publice

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

De zi

Despre specialitate

Specialitatea ,, 72120 Tehnologia  alimentaţiei publice”, vizează pregătirea cadrelor pentru activitatea organizatorică şi de dirijare a proceselor tehnologice în unităţile de alimentaţie publică şi cofetărie la prepararea produselor culinare, de cofetărie şi patiserie. Specialistul cu studii medii de specialitate poate activa în calitate de: tehnician-tehnolog, tehnolog, şef de producţie, şef de secţie, administrator, controlor de producţie, laborant-tehnician.
Pe parcursul anilor de studii la specialitatea dată, elevii obţin competenţe profesionale de valoare prin studierea următoarelor discipline: Microbiologie şi igienă în unităţile de alimentaţie publică, Logistica şi distribuţia produselor alimentare, Tehnologia preparatelor culinare, tehnologia produselor de cofetărie şi patiserie, Control fizico-chimic şi organoleptic al produselor în alimentaţia publică cu Bazele standartizării şi metrologiei, Utilaje în alimentaţia publică, organizarea producerii şi managementul calităţii alimentelor, Economia şi contabilitatea unităţilor de alimentaţie publică, Protecţia muncii, Bazele antreprenoriatului în domeniu, Organizarea deservirii în unităţile de alimentaţie publică.

Secvențe de la lucrări practice

Citește mai multe

Angajare

  • Tehnician-tehnolog
  • Tehnolog
  • Șef de producţie
  • Șef de secţie
  • Administrator
  • Controlor de producţie
  • Laborant-tehnician

Admiterea

После окончания школы и продолжительности обучения - 4 года,
с возможностью приема в бакалавриат.