Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon
Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial Grinăuți
Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

De zi

Despre specialitate

Specialitatea  ,, 71550 Mecanizarea agriculturii”, este o ramură a ştiinţelor tehnice despre legităţile proiectării, perfecţionării şi funcţionării sistemelor şi mijloacelor de mecanizare. Mecanizarea agriculturii vizează pregătirea tehnicienilor în domeniile mecanizării proceselor de producţie agricolă, organizării întreţinerii tehnicii, diagnosticării şi reparaţiei tractoarelor, automobilelor, maşinilor agricole şi a utilajului agricol.
Profilurile de angajare a absolvenţilor: specialistul în Mecanizarea agriculturii va fi apt să activeze în următoarele direcţii profesionale: planificarea producţiei, mecanizarea şi automatizarea proceselor de producţie, transportarea şi păstrarea producţiei, conceperea, elaborarea şi proiectarea tehnologiilor şi mijloacelor de exploatare la întreprinderile, asociaţiile agricole, staţiunile tehnologice de maşini, ca conducător al subdiviziunilor structurale, fermier. Tehnicianul mecanic poate executa funcţiile de mecanic, organizează şi efectuează exploatarea şi reparaţia utilajului agricol, poate ocupa şi alte posturi, corespunzătoare calificării obţinute.

Mecanizarea agriculturii este o ramură a ştiinţelor tehnice despre legităţile proiectării, perfecţionării şi funcţionării sistemelor şi mijloacelor de mecanizare. Mecanizarea agriculturii vizează pregătirea tehnicienilor în domeniile mecanizării proceselor de producţie agricolă, organizării întreţinerii tehnicii, diagnosticării şi reparaţiei tractoarelor, automobilelor, maşinilor agricole şi a utilajului agricol.

Profilurile de angajare a absolvenţilor: specialistul în Mecanizarea agriculturii va fi apt să activeze în următoarele direcţii profesionale: planificarea producţiei, mecanizarea şi automatizarea proceselor de producţie, transportarea şi păstrarea producţiei, conceperea, elaborarea şi proiectarea tehnologiilor şi mijloacelor de exploatare la întreprinderile, asociaţiile agricole, staţiunile tehnologice de maşini, ca conducător al subdiviziunilor structurale, fermier. Tehnicianul mecanic poate executa funcţiile de mecanic, organizează şi efectuează exploatarea şi reparaţia utilajului agricol, poate ocupa şi alte posturi, corespunzătoare calificării obţinute.

Secvențe de la lucrări practice

Citește mai multe

Angajare

  • Tehnicianul mecanic