Colegiul Grinauti Colegiul Agroindustrial
+373 271 71 522 Telefon
Colegiul Grinauti Colegiul Grinauti Colegiul Grinauti

Mecanica agricolă

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

De zi

Despre specialitate

Mecanizarea agriculturii, este o ramură a ştiinţelor tehnice despre legităţile proiectării, perfecţionării şi funcţionării sistemelor şi mijloacelor de mecanizare. Mecanizarea agriculturii vizează pregătirea tehnicienilor în domeniile mecanizării proceselor de producţie agricolă, organizării întreţinerii tehnicii, diagnosticării şi reparaţiei tractoarelor, automobilelor, maşinilor agricole şi a utilajului agricol.
Profilurile de angajare a absolvenţilor: specialistul în Mecanizarea agriculturii va fi apt să activeze în următoarele direcţii profesionale: planificarea producţiei, mecanizarea şi automatizarea proceselor de producţie, transportarea şi păstrarea producţiei, conceperea, elaborarea şi proiectarea tehnologiilor şi mijloacelor de exploatare la întreprinderile, asociaţiile agricole, staţiunile tehnologice de maşini, ca conducător al subdiviziunilor structurale, fermier. Tehnicianul mecanic poate executa funcţiile de mecanic, organizează şi efectuează exploatarea şi reparaţia utilajului agricol, poate ocupa şi alte posturi, corespunzătoare calificării obţinute.

Oră publică la chimia generală și anorganică în grupa MA-1, profesor -Alaiba Victoria 

    Subiectul: Prepararea soluțiilor cu o anumită parte de masă necesare pentru laboratorul de chimie.

Angajare

  • Tehnicianul mecanic