Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon

Catedra diriginților și pedagogului social

Voinesco Livia

              ȘEF CATEDRA ,,DIRIGINȚILOR ȘI             PEDAGOGULUI SOCIAL”
        profesor de specialitate
        email: lliviav19@gmail.com

  Catedra Diriginților își îndreaptă acțiunile spre realizarea unor activități prin care elevii să conștientizeze că doar prin implicarea lor activă în actul educațional, vor reuși să se formeze ca personalități cu o pregătire multilaterală, globală, utilă pentru viață. Rolul dirigintelui este acela de a descoperi talente, de a stimula interesul pentru domenii de studii,de a identifica motivații, fără a uita că fiecare elev are o anumită individualitate, un univers interior aparte. Profesorul-diriginte are un rol mult mai important și anume, de a educa copilul prin dialogare și liberă creație, prin dezvoltarea spontanietății și nu de a controla și îndruma într-un mod care ar îngrădi vizibil libertatea copilului dornic de  propria afirmare. Țin să menționez că dirigintele trebuie să fie, concomitent, animator, consilier, coordonator, ghid, prieten, observator, colaborator activ. Funcția de diriginte este o mare responsabilitate. Accentul este pus pe cooperare, parteneriat, valorizarea relațiilor pozitive, umaniste în educație și în special,pe responsabilizarea elevului pentru propriile performanțe.

Obiectivele Caredrei de Dirigenție

  •  Dezvoltarea culturii comportamentale;
  •  Formarea unei atitudini pozitive şi a respectului faţă de familie, rude, oameni în etate etc.
  •  Formarea competenţelor de autocunaştere şi autoeducaţie;
  •  Formarea capacităţilor de receptare-producere a volorilor, etice, de organizare a mediului individual şi social în armonie cu principiile frumosului;
  •  Formarea competenţelor de adaptare la noile condiţii în vederea satisfacerii nevoilor personale şi sociale.
  •  Asigurarea eficienței activității educative școlare și extrașcolare prin monitorizarea și evaluarea impactului acesteia în comunitate

Am pus accentual ca toate obiectivele înainte să formeze o personalitate civic activă, cu un grad înalt de responsabilitate şi receptivitate social, cu potenţial deschis pentru schimbare. Toate activitățile au fost complexe, s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate și au implicat un număr mare de elevi și cadre didactice

Scopul activităţilor de dirigenţie este formarea şi dezvoltarea la elevi a capacităţilor integratoare ale personalităţii moderne, definită în contextul problemelor şi valorilor individuale ale comunităţii naţionale şi mondiale .
Realizarea acestuia va fighidată de: 
– stăpânirea de sine, deprinderile, aptitudinile, interesele,
– caracteristici şi valori care definesc personalitatea, permite levului să-şi precizeze dorinţele şi scopurile;
 – posibilităţile concrete, reale pentru atingerea obiectivelor stabilite; 
– competenţele (cunoştinţe, capacităţi, atitudini) necesare pentru proiectarea  şi monitorizarea activităţii orientate către atingerea scopului.
Comportamentul cotidian al elevului, conştient de rolul său de actor al propriei formări /dezvoltări fizice, intelectuale şi spirituale, responsabil de propria lui viaţă, deacoperirea nevoilor vitale şi a celor spirituale, se va manifesta prin maniere elevate, ţinută demnă, activism în toate sferele de formare şi realizare a fiinţei umane–individuală, socială, spirituală.

MEMBRII CATEDREI

  Airinii Elena
profesor, matematică

Airinii Vasile
profesor, matematică, desen tehnic

Ciuntu Veaceslav
profesor, istorie, educaţie civică

Baltag Marin
profesor, educaţie fizică

Antoniuc Valeria
profesor, limba și literatura română

Carabin Nicoleta
profesor de specialitate

Calaraş Eduard 
profesor, discipline tehnice

  Zara Vladimir
metodist 

Pascari Inga
profesor de specialitate

Dociu Mircea
profesor de specialitate

Curdova Tatiana
pedagog social

Nichitoi Eleonora 
șef secție Educaţie

Berco Natalia
profesor, l. franceză

Tinco Ion
profesor,practica de instruire de producere  

Evenimente