Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon
Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial Grinăuți

Catedra diriginților și pedagogului social

Despre catedre

Voinesco Livia

              ȘEF CATEDRA ,,DIRIGINȚILOR ȘI PEDAGOGULUI SOCIAL”
                                              profesor de specialitate
                                             email: lliviav19@gmail.com

Specialitățile colegiului

Colegiul Agroindustrial "Gheorghe Răducan" din satul Grinăuţi este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţămînt din Republica Moldova.