Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Activitate de salubrizare

24.03.2021

Activitate de salubrizare: ,, Gândesc verde, gândesc curat” la Colegiul Agroindustrial ,,Gheorghe Răducan” din s.Grinăuți în cadrul proiectului ,,Sporirea gradului de conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activități de protecție a mediului” susținut de Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural, finanțat de UE.