Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

UE // Conferința on-line ,,Un mediu mai curat, un mediu mai protejat”

23.04.2021
Colegiul Agroindustrial Grinăuți

UE //  Conferința on-line ,,Un mediu mai curat, un mediu mai protejat”

La 22.04.2021 s-a desfășurat Conferința comună cu invitarea Dnei Viorica Vatavu-specialist de mediu la care au participat elevi din toate trei instituții: I.P.Colegiul  Agroindustrial din Rîșcani /I.P.Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni/ I.P. Colegiul Agroindustrial ,, Gheorghe Răducan ” din Grinăuți.

Scopul activității – Conștientizarea importanței ocrotirii mediului înconjurător în rândul elevilor, cadrelor didactice, cetățenilor.

S-au lansat discuții pentru a dezbate problemele ecologice și necesitatea implicării tinerilor în activități de sensibilizare a populației.

Au fost analizate obiectivele realizate în cadrul activităților desfășurate și stabilirea nivelului de formare la elevi a deprinderilor referitoare la problemele ecologice și de formare a mediului, modalitățile de responsabilizare a elevilor față de natură prin activitățile realizate și conștientizarea acestui fapt în rândul elevilor,cadrelor didactice, cetățenilor.

Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Sporirea gradului de conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activităţi de protecţie a mediului” în r-nul Rîșcani, r-nul Edineț și r-null Ocnița.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

#EU4Moldova, #ÎmpreunăMaiPuternici, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #UEpentruSocietateaCivilă, #DezvoltareRegionala, @GIZMoldova, @European Union in the Republic of Moldova@procore.md @casmed.moldova