Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon

   La data de 12. 05. 2023 în conformitate cu Regulamentul cu privire la desfășurarea Concursului național ,,Campionatul Gastronomic pentru Juniori”, aprobat prin ordinul nr.458 din 23 aprilie 2019 s-a desfășurat Campionatul Gastronomic.
IP Colegiul Agroindustrial ,, Gheorghe Răducan” din Grinăuți a delegat o echipă formată din cinci elevi:
   1. Iacobciuc Daniel, gr. TAP- 3;
   2.Schimbător Igor, gr. TAP- 3;
   3. Grișciuc Iana, gr.TAP-2;
   4. Danișciuc Anastasia, gr.TAP-1;
   5. Chilat Valeria, gr.- TAP- 3,ghidați de profesoară de disciplini tehnologice Dna Zaharco Nelea și Galușca Anastasia, laborantă în învățământ.