Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
din Grinăuți
067366008 Telefon

Conferinței științifico- practice a elevilor

27.02.2023
Colegiul Agroindustrial Grinăuți

  Anual, în luna februarie, se desfășoară etapa instituțională a Conferinței științifico- practice a elevilor, în baza unui Regulament intern, aprobat prin ordinul directoarei, la care participâ toți doritorii din cadrul instituției, care au desfășurat activități de cercetare științifică și experimentare.
  Misiunea Conferinței constă în valorificarea potențialului intelectual și creativ al elevilor pentru cercetare științifico- ptactică în domeniul de formare profesională, care vor face față cu succes provocărilor șî evoluției caracterului interactiv al schimbărilor din societate.                  În urma desfășurării Conferinței Comisia de evaluare a apreciat fiecare lucrare prezentată de către autori în baza următoarelor criterii:
  1. Respectarea cerințelor de prezentare a lucrării ( conform Regulamentului);
2.Calitatea științifică a temei;
3.Conținutul științifico- practic al lucrării;
4.Oportunitatea implementării
rezultatelor cercetării;
5. Modul de prezentare.
Pe locul I s-au plasat două lucrări:
1. Modificarea procesului de producere a pâinei prin adaos de făină de năut,elaborată de eleva anului IV Capmoale Ioana, coordonatoare- Vangheli Claudia, profesoară disciplini tehnologice, Zaharco Nelea, profesoară disciplini tehnologice, grad didactic II;

 2. Cultivarea miceliului de ciuperci, elaborată de elevul anului IV- Galușca Petru și Moșneguța Gheorghe, anul   III, coordonatori – Galușca Mihail, grad didactic I și Savciuc Petru, grad didactic I.
Mențiune:
 1.Semaforul inteligent- mijloc tehnic de dirijare a trecerilor pentru pietoni, elaborată de elevul anului IV, Calaraș Veaceslav, coordonator- Grosu Ivan, profesor discipline de specialitate, grad didactic I.
 2. Modificarea semănătorii SPC- 6 pentru introducerea erbicidelor concomitent cu încorporarea semințelor, elaborată de elevul anului IV, Semendeaev Petru, coordonator Calaraș Eduard, grad didactic I;
 3. Uscarea- o metodă excelentă de conservare a fructelor și legumelor- elaborată de eleva anului II Moraru Victoria, coordonator Dociu Mircea, profesor discipline tehnologice, grad didactic II.
Felicitări tuturor și realizări frumoase în tot ce faceți.