Colegiul Agroindustrial Grinăuți Colegiul Agroindustrial
"Gheorghe Răducan" din Grinăuți
+373 271 71 522 Telefon

Ședința Consiliului Elevilor

20.09.2021
Colegiul Agroindustrial Grinăuți

Ședința Consiliului Elevilor

Colegiul Agroindustrial Grinăuți

Ședința Consiliului Elevilor

Colegiul Agroindustrial Grinăuți

Ședința Consiliului Elevilor

La data de 16.09.2021, membrii Consiliului Elevilor din CAI „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuți, r-nul Ocnița s-au întrunit la cea de-a doua ședință. La ordinea zilei au fost două subiecte:
1. Aprobarea Planului anual de activitate a CE;
2. Desemnarea unui candidat pentru participarea la Concursul de selectare a membrilor Consiliului Național al Elevilor din învățământul profesional-tehnic pentru anul de studii 2021-2022.
Planul anual de activitate a CE a fost discutat și aprobat cu succes. Cu vot unanim s-a decis a înainta candidatura elevului Berco Anatolie, având încrederea în intențiile lui sănătoase de a cultiva în instituție relații prietenoase, civice și participative între cadrele didactice și elevi, valorificând drepturile și interesele lor.
Suntem ferm convinși că Anatolie se va regăsi în listele Consiliului Național al Elevilor. Baftă tuturor!