Colegiul Grinauti Colegiul Agroindustrial
+373 271 71 522 Telefon

UE/ Activitatea 4.1 Lansarea concursului „Implică-te pentru un viitor comun”

14.05.2021
Colegiul Grinauti
UE/ Activitatea 4.1 Lansarea concursului „Implică-te pentru un viitor comun”
Lansarea Concursului în cadrul IP Colegiul Agroindustrial ,,Gheorghe Răducan” din Grinăuți a avut loc la 14 mai 2021
 Scopul activității:
Evidenţierea interdependenţei dintre calitatea mediului, calitatea vieţii şi calitatea viitorului prin organizarea concursurilor de filme, creații literare, costume și exponate;
Obiectivul general:
        Dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului responsabilităţii elevilor faţă de mediu şi problemele sale, vizând în egală măsură asimilarea de cunostinţe, formarea de atitudini şi comportamente dezirabile, clarificarea valorilor, printr-un demers practic tractiv şi eficient.
       Proiectul „Sporirea gradului de conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activităţi de protecţie a mediului” prevede Concursul de creatie ”Implicăte pentru un viitor comun” care tinde să contribuie la educarea elevilor în spiritul responsabilităţii faţă de natură şi viată, dezvoltarea capacităţilor creatoare ale elevilor în cadrul activităţilor extracurriculare care solicită munca în echipă, promovarea toleranţei, a cooperării şi întrajutorării.
       Asociația Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Sporirea gradului de conștientizare ecologică a tinerilor prin implicarea lor în activităţi de protecţie a mediului” în r-nul Rîșcani, r-nul Edineț și r-null Ocnița.
        Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.
#EU4Moldova, #ÎmpreunăMaiPuternici, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #UEpentruSocietateaCivilă, #DezvoltareRegionala, @GIZMoldova, @European Union in the Republic of Moldova@procore.md @casmed.moldova